ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
 
 

Porubský lední hokej ve spolupráci se základní školou na Dětské ulici v Ostravě-Porubě má svou neodmyslitelnou tradici již několik desetiletí. Zkušený, sehraný tým učitelů a trenérů si klade za prvořadý úkol zaměřit se na soustavné zkvalitňování jak vyučovacího, tak tréninkového procesu. Nejmenší hokejisté navštěvují sportovní třídy od 3.ročníku, od 6.ročníku obsahují vyučovací osnovy rozšířenou výuku tělesné výchovy. V praxi to znamená 2 hodiny tělesné výchovy týdně v tělocvičně nebo na školním hřišti a další 3 hodiny na ledě v rámci vyučovacího procesu. Čtvrtý trénink v týdnu na ledě je pro všechny kategorie samozřejmostí.


 

Všechny žákovské kategorie jsou stálými účastníky nejvyšších soutěží. Pro hráče 9. ročníku v sezóně 2009/2010 nově vznikla nová soutěžní kategorie, mladší dorost. V této soutěži hrají naši žáci nejvyšší republikovou soutěž, extraligu mladšího dorostu. Ve škole se kolektiv kvalifikovaných kantorů stará o soustavný a kvalitní vzdělávací proces. Výsledkem je celá řada spokojených hokejistů, kteří dokázali skloubit vzdělávací a sportovní proces.


 


Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace