ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
9.B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POFAJNJMVPSP
ÚTMDTVČJVVSP
STMNJ AJHVČJCHZCOLM
ČTVKOČJNJ AJTVFPSPV
DAJ NJMČJCHAJ NJSP
ČJ - český jazyk
AJ - anglický jazyk
NJ - německý jazyk
VKO - výchova k občanství
D - dějepis
Z - zeměpis
M - matematika
- přírodopis
F - fyzika
CH - chemie
- praktické činnosti
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
FP - fyzikální praktikum
SPV - společenské vědy
TV - tělesná výchova
VP - volitelný předmět - konverzace v anglickém jazyce - počítačové aplikace- užité výtvarné činnosti
ColM - volitelný předmět - collegium musicum
SP - sportovní příprava

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace