ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
8.A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POČJMCHAJFDKAJVP
ÚTZMTV NJNJ AJVV
STMNJ TVVKOFČJTV NJ
ČTČJAJMNJ TVHVCH
ZAJ NJMČJDAS
ČJ - český jazyk a literatura
AJ - anglický jazyk
NJ - německý jazyk
VKO - výchova k občanství
D - dějepis
Z - zeměpis
M - matematika
- přírodopis
F - fyzika
CH - chemie
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
TV - tělesná výchova
KAJ - konverzace v anglickém jazyce
ColM - volitelný předmět - collegium musicum
DAS - dějiny a současnost
SP - sportovní příprava
VP - volitelný předmět - sportovní a pohybové aktivity - užité výtvarné činnosti

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace