ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
6.B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POČJMFVVVVD
ÚTVP SPČJMOŽP TVspHVAJ
STTV SPDVKOMZCOLM
ČTTV SPČJINF PČPČ INFMAJ
ČJZVKZAJFP TVsp
ČJ - český jazyk a literatura
AJ - anglický jazyk
VKO - výchova k občanství
VKZ - výchova ke zdraví
D - dějepis
Z - zeměpis
M - matematika
- přírodopis
F - fyzika
INF - informatika
- praktické činnosti
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
TV - tělesná výchova
FP - fyzikální praktikum
OŽP - ochrana životního prostředí
VP - volitelný předmět - historický seminář - užité výtvarné činnosti
ColM - volitelný předmět - collegium musicum
SP - sportovní příprava

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace