ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
5.C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POINFnČJMČJTVINFpl
ÚTAjnČJMVLČJAjpl
STHVČJMVV
ČTAjnMTVČJVLAjpl
AjnMČJČJAjpl
- jazyk český
AJn - anglický jazyk - naplavci
AJpl - anglický jazyk - plavci
M - matematika
- přírodověda
VL - vlastivěda
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
- praktické činnosti
INFpl - informatika - plavci
INFn - informatika - neplavci
TV - tělesná výchova

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace