ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
5.B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POTVnČJMAJTVpl
ÚTAJnČJMVLČJAJpl
STČJMČJVV
ČTTVnČJINFMČJTVpl
AJnČJMVLHVAJpl
- jazyk český
AJ - anglický jazyk
AJ p - anglický jazyk - plavci
AJ n - anglický jazyk - neplavci
M - matematika
- přírodověda
VL - vlastivěda
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
- praktické činnosti
INF p - informatika - plavci
INF n - informatika - neplavci
TV - tělesná výchova

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace