ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
5.A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POČJMČJ
ÚTAJČJVVHVM
STČJMINFVLTV
ČTAJMČJČJ
AJČJMVLTVČJ
- jazyk český
AJ - anglický jazyk
M - matematika
- přírodověda
VL - vlastivěda
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
- praktické činnosti
INF - informatika
TV - tělesná výchova

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace