ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
4.C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POČJMVLHVTV
ÚTČJMAJVVVV
STČJMČJ
ČTČJAJMVLTVČJ
ČJAJM
- jazyk český
AJ - anglický jazyk
M - matematika
- přírodověda
VL - vlastivěda
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
- praktické činnosti
TV - tělesná výchova

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace