ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
1.A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POČJMPRVČJ
ÚTAJTVMČJ
STČJMČJVV
ČTČJPRVTVČJ
ČJMČJHV
- jazyk český
AJ - anglický jazyk
M - matematika
PRV - prvouka
HV - hudební výchova
VV - výtvarná výchova
- praktické činnosti
TV - tělesná výchova

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace