Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915

Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů
Moravskoslezského kraje

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
 
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy
Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu
Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje
Název projektu anglicky
Moravia-Silesian's Region Teachers Edukacion Partnership
Číslo projektu
CZ.1.07/1.3.05/02.0023
Řešitel projektu
Datum zahájení projektu
12.11.2009
Datum ukončení projektu
31.10.2011
Celkové způsobilé náklady projektu
4.727.370 Kč
Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace