ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar
2015-16
Hodina pohybu navíc

V letošním školním roce realizujeme projekt Hodina pohybu navíc, který je financován MŠMT. V rámci tohoto projektu se žáci 1.-3.tříd účastní pohybových aktivit, při kterých je rozvíjena jejich tělesná zdatnost.

2010
ROZVOJOVY PROGRAM – Vybavení škol pomůckami ...

Naše škola vypracovala projekt pro ROZVOJOVY PROGRAM – Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2010. Dotaci v hodnotě 106 000,- Kč jsme žádali na výukový software a technické vybavení učebny. Projekt byl schválen, bohužel pouze s dotací 15 000,- Kč na software.

2009
Poznáním k toleranci aneb naše škola cestuje světem

Je to tady! Naše dvouměsíční studie zvyků, tradic, fauny a flóry cizích krajů je u konce. Během té doby jsme vytvořili spousty projektů na nejrůznější témata a zjistili mnoho zajímavých informací. Rádi bychom se s Vámi se všemi o ně podělili.

A tak tedy v pátek 18. prosince 2009 Vás srdečně zveme k návštěvě naší školy. V 6. A si můžete vyzkoušet brazilský bojový tanec capoeiru, spolu s 6.B si pak zatančíte divokou sambu, která každoročně rozproudí davy lidí na karnevalu v brazilském Rio de Janeiru.

více »
Slečny ze 7. A se pro Vás na chvíli promění v břišní tanečnice a budou se vlnit v rytmu orientální hudby typické na Arabském poloostrově. V 7. B pak můžete zhlédnout tři ukázky z tradičního islámského práva a možná budete otřeseni jeho krutostí. V 7. C si poslechnete volání muezzina, který z vršku mešity svolává všechny muslimy ke každodenní rituální modlitbě - Salát.
Když se řekne Francie, mnohým se vybaví hlavní město Paříž a ta je také městem módy. Pojďte se tedy podívat na módní přehlídku do 8. A. Ze třídy 8.B se jen pro tento den stane francouzský kabaret s ukázkou světoznámého tance - kankánu. Francie má velmi bohatou historii a kousek z ní nám předvedou kluci z 8. C.
Jste milovníci bojových umění? Tak neváhejte a přijďte se podívat na japonské bojové sporty. Chlapci z 9. A Vám předvedou ukázku karate a v 9. C si pak můžete vyzkoušet některý z obranných chvatů juda.
Věříme, že si páteční odpoledne spolu s námi pěkně užijete!
Budeme se na Vás těšit!
Žáci a celý pedagogický sbor ZŠ Dětská.

O projektu
Jednotlivé ročníky od 3. po 9. třídu představí svým spolužákům státy, z nichž pochází naši žáci-cizí státní příslušníci. Informace o státech budou vždy zpracovány jednotlivými ročníky, tudíž budou spolupracovat všechny třídy daného ročníku dohromady, stejně jako výuka bude v jednotlivých předmětech přizpůsobena průřezovému tématu, jímž bude vždy zadaná země (MKV). 1. a 2. třída se projektu také zúčastní, ovšem formou výuky ne realizace.
Projekt bude realizován v průběhu zhruba třech měsíců, vyvrcholením bude týden kultury, zvyků a tradičních pokrmů, včetně informací o ČR a jejich tradicích. V jednotlivých dnech si vždy jeden ročník připraví prezentaci svého státu. Třídy se přemění například v divadelní scénu, na níž nám bude představena historie dané země, jiná místnost nám přiblíží za pomocí map a fotografii fyzicko-geografickou a socioekonomickou sféru státu, v další třídě nám bude představena kultura státu, s příslušnou hudbou, zvyklostmi, popřípadě i typickým pokrmem. Ostatní ročníky budou v určených hodinách navštěvovat připravenou projekci svých spolužáků, při nichž si budou osvojovat nové informace k danému státu. Pro větší atraktivitu projektu se v průběhu cestování po jednotlivých státech budou plnit předem zadané úkoly, které se na konci projektového týdne vyhodnotí a nejúspěšnější třídy budou odměněny malou pozorností.
O průběhu projektu budete informováni na stránkách školy v menu Novinky.

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace