ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar

učebna jazykůNa škole je zařízeno několik specializovaných učeben, do kterých žáci přecházejí na výuku různých předmětů. Patří sem dvě jazykové učebny, které jsou zařízeny pro menší skupiny žáků a vyučují se zde cizí jazyky.


Dále pak speciální učebna pro fyziku a chemii, která je uzpůsobena pro předvádění učebna fyzikyfyzikálních a chemických pokusů. Učebna přírodopisu je vybavena nově interaktivní tabulí a jsou zde umístěny přírodopisné sbírky pro praktické ukázky v hodinách.

učebna přírodopisu

Na zeměpis a dějepis přecházejí žáci do zeměpisné učebny, kde je při výuce také využívaná interaktivní tabule a v nedávné době byla ke stropu učebny instalována nafukovací Sluneční soustava.


Informatika se vyučuje v učebně výpočetní techniky, ve které má každý žák třídy učebna informatikyk dispozici svůj počítač. V učebně je instalován dataprojektor a bílá keramická tabule. učebna zeměpisuV této učebně dochází pravidelně k obměně výpočetní techniky tak, aby zařízení nebylo zastaralé.


K dalším specializovaným učebnám patří učebna výtvarné výchovy a učebna dílen.


Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace