ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar


 

Školní jídelna nebyla původně v plánu při stavbě budovy školy. Žáci se stravovali ve školních jídelnách okolních škol, hlavně pak na ulici Čkalovově a Porubské. Až v roce 1984 došlo k nástavbě školní jídelny na spojovací chodbu k tělocvičnám a od té doby funguje jako výdejna, kam se uvařené jídlo dováží. V současné době je strava dovážena ze školní jídelny ZŠ L. Štúra.

Doba trhacích stravenek již je za námi, a tak žáci mají kartu, která se každý měsíc dobíjí. Karty je na naší škole možno dobíjet vždy ve dvou dnech ke konci měsíce - tyto dny jsou vždy s předstihem uváděny. V ostatní dny je to možné pouze ve školní jídelně na ZŠ L. Štúra.

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace