ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar

26.6.2019
Zahradní slavnost

25.6.2019
Oslavy 60. let

25.6.2019
Třída vynálezců

V červnu se žáci 8. A a 8. B zúčastnili týdenního programu Třída vynálezců. Pod vedením odborníků z VŠB Technické univerzity Ostrava měli možnost vymyslet, zrealizovat a prezentovat své nápady, které by jednou mohly změnit svět. Vznikly úžasné projekty a kdoví za pár let…..

25.6.2019
Soutěž ke Dni Země

Středisko přírodovědců Korunka v Ostravě Mariánských Horách vyhlásilo XVII.ročník výtvarné soutěže ke Dni Země a Mezinárodnímu dni životního prostředí : Téma: "Mládí". Téma se týkalo mládí živočichů, mládí rostlin, mládí ekosystémů. S mládím je v mysli lidí spojeno hlavně jaro, kdy mnoho živočichů přivádí na svět své potomky. Zvířecí mláďata patří k nejroztomilejším úkazům v přírodě. Paní učitelka Mgr. Jana Kučerová se svými žáky vytvořila řadu prací, které poslala do VV soutěže " Mládí". Soutěžilo se v 6 kategoriích. Nejmladší kategorie byly mateřské školky, nejstarší kategorie střední školy. Naši žáci obsadili krásná místa. 1.místo ve III.kategorii 3.-5. tříd získal Petr Missig ze třídy 3.B a 2. místo ve II.kategorii 1.-2. třídy získala Amálie Sekerková z 2.B. Děti malovaly mláďata, poučily se o jejich životě .Mnohé organismy, zvláště živočichové procházejí během svého mládí řadou různých zvratů a projevů a musí řešit mnoho důležitých otázek, na nichž závisí celý jejich další život... Za svou tvůrčí výtvarnou práci získali vítězové krásné ceny a diplomy. Našim malým malířům blahopřeji a těším se na další hravé tvoření! Mgr. Jana Kučerová

21.6.2019
Ocenění žákovských osobností

S radostí oznamujeme, že námi nominovaní žáci Veronika Oudová 9. A a Vojtěch Otáhal 8. B byli oceněni ke Dni dětí, 18.6.2019, v Divadle loutek Ostrava. Naše mladé talenty ocenil Magistrát města Ostravy za výjimečný talent a nadání, úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

18.6.2019
Vratky přeplatku stravného

Vratky přeplatku stravného proběhnou ve středu 26. 6. 2019 od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. Přeplatky budou vráceny plátcům stravného v hotovosti, ostatním budou vráceny na účty do 12. 7. Odhlášky budou přijímány do úterý do 14:00 na pozdější odhlášky nebude brán zřetel a tyto obědy bude možno vyzvednout v případě potřeby na příslušné jídelně.

18.6.2019
Sběrové dny

Ve dnech 19.6. - 21.6. 2019 (středa - pátek) proběhnou sběrové dny. Sbírat sběr se bude vždy ve vestibulu školy od 7:15 do 8:00 hod. Balíčky starého papíru pečlivě svažte. Těšíme se na hojnou účast.

13.6.2019
Oznámení

V pátek 14. 6. 2019 se obědy vydávají do 13:00 hod.

12.6.2019
Oznámení

Seznamy žáků budoucích prvních tříd jsou k nahlédnutí na vrátnici školy. Na vyžádání vám bude seznam předložen. Mgr. Jana Radostová

12.6.2019
Zahradní slavnost

12.6.2019
Miniházená

Dnes (11.6.) jsme měli ve škole sportovní dopoledne. Vyzkoušeli jsme si miniházenou, skákali jsme přes švihadlo a běhali přes překážkovou dráhu. Dvě hodiny s děvčaty, které jsou třetí nejlepší v ČR( házená), uběhly velice rychle. Všichni přihrávali a spolupracovali jako tým. Moc se mi to líbilo. Naučila jsem se hrát hru, kterou jsem dosud neuměla. Myslím, že nejenom mi, ale všem ostatním se toto dopoledne velmi líbilo, Určitě bychom chtěli opakování. (Elizabeth Marie Lesczynski, 3.B)

11.6.2019
ŽIVOT V OCEÁNECH

Každý rok vyhlašuje Středisko volného času na Ostrčilově ulici krajskou výtvarnou a keramickou soutěž, tentokrát na téma " Život v oceánech ". Soutěží se v 6 kategoriích. Nejmladší je 1. kategorie : MŠ, 2.kategorie : 1.-2.třída ZŠ, 3. kategorie :3.-4. třídy ZŠ, 4. kategorie : 5.-6. třídy, 5. kategorie : 7.-9. třídy, 6. kategorie: 16-18 let. Konkurence byla velká. Naše škola získala opět vítězná ocenění ve dvou soutěžních kategoriích. Ve 2. kategorii vyhráli žáci paní učitelky Mgr. Jany Kučerové Filip Štěpánek z 1. A, Elizabeth Marie Lesczynski z 3.B a Daniel Tvrdý z 3. A ( žáci z výtvarného kroužku p.uč. Kučerové).V 5. kategorii vyhrála Adélka Teichmanová p.učitele Jakuba Kvity. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 5.června 2019 ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě od 10 hodin. Děti získaly nádherné ceny. Celou akci finančně podpořilo statutární město Ostrava. Vítězné práce jsou ke zhlédnutí v prostorách SVČ až do konce srpna. Malířům blahopřeji a těším se na další tvůrčí spolupráci v příštím školním roce. (Mgr. Jana Kučerová)

5.6.2019
60. výročí na FABEXU

Na oslavách k založení školy natáčela i televize FABEX. Zpravodajství zachycuje atmosféru z celého vystoupení.

4.6.2019
Voda pro život

Výtvarníci naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Kučerové se v květnu zúčastnili celostátní výtvarné a literární soutěže. Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková. Soutěže se zúčastnilo 900 dětí z 82 škol. Naši žáci získali úžasné 1. místo v kategorii ZŠ - 1. stupně. Cenu 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy získala Vendulka Konštiaková. Další 1. místo získali Kamila Vašková, Georgios Miaris, Sebastian Šemrak, Barbora Basterová, Matyáš Častulík a Elizabeth Marie Lesczynski ze třídy 3.B. Slavnostní předávání ocenění proběhlo ve čtvrtek 30.5.2019 od 9.30 hod. ve Víceúčelové hale v Opavě, Žižkova 8. Žáci se slavnostního předávání ocenění zúčastnili se svými rodiči. Pro oceněné byl připraven bohatý program - workshop Voda pro život, předávání ocenění, celorepublikové finále AŠSK O nejlepší pohybovou skladbu, natočení videoklipu Voda pro život a slavnostní vyhlášení vítězů sportovní části. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Všem malířům blahopřejeme !

3.6.2019
60 let školy

Ve středu 29.května si naše škola připomněla 60. výročí svého vzniku. První školáky přivítala 1. září 1959. Oslava probíhala v aule VŠB-TU. Připraveného vystoupení se účastnili žáci 1. - 9. tříd. Ukázali, co nejlépe dovedou – recitovalo se, hovořilo a zpívalo německy a anglicky, cvičilo, tančilo, filozofovalo, dělaly se pokusy a to vše za přítomnosti J. A. Komenského, který se přišel na naši současnou školu podívat. Kromě zmíněného proběhla také premiéra krátkého žákovského hudebního filmu Strašidlo cantervillské. Ten vznikal v průběhu celého roku, účinkovali v něm žáci souboru Collegium musicum a divadelního kroužku Schola ludus. Za kamerou stál Vojta Otáhal z 8.B. Natáčelo se na zámku v Bartošovicích. Celý film je ke zhlédnutí na Youtube (viz odkaz výše). Tím však oslavy nekončí! Zveme vás na Zahradní slavnost 25. 6. 2019 v prostorách školy – bude se zpívat, tančit, soutěžit nebo prostě jen relaxovat s dobrou kávou.

31.5.2019
60. výročí

Ve středu 29. 5. 2019 proběhlo v Aule VŠB vystoupení k oslavám 60. výročí naší školy. První fota z této velmi podařené akce již jsou k dispozici.

28.5.2019
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 4. 6. 2019 od 16:00 v jídelně školy. Tento den proběhne i zápis do školní družiny, také v jídelně školy.

23.5.2019
Hello Games 2019

Dne 15.5.2019 se naši žáci zúčastnili soutěže Hello Games 2019, 7. ročníku jazykové, badatelské, vědomostní a sportovní soutěže, která byla určena pro žáky prvního stupně základních škol. Jednalo se o jedinečný projekt určený pro žáky 1. stupně (3. – 5. ročník). Pro každý ročník byla stanovena jedna soutěžní disciplína a závěrečná disciplína byla týmová. V silné konkurenci 20 týmů jsme skončili na 5. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy: Tomáši Trávníčkovi 3.A, Lukáši Otáhalovi 4. A, Vítězslavu Navrátilovi 4.A, Janu Chlebkovi 5.C a Janu Láryšovi 5.C.

21.5.2019
Změna ve výdeji obědů

V pátek 24. 5. 2019 se obědy vydávají do 13:00 hod.

21.5.2019
Prodej stravenek na červen 2019

STŘEDA 29. 5. 2019 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 500,- kč, 11 - 14 let 540,- kč, 15 a více let 580,- kč, zaměstnanci 600,- kč.
20.5.2019
Pohádková čeština

Dne 10.5.2019 jsme se zúčastnily soutěže POHÁDKOVÁ ČEŠTINA, na Základní škole A.Hrdličky. Moc se nám tam líbilo. Velmi nás zaujalo pexeso a hádání pohádkových bytostí, dále hádání pohádek. Bylo to úžasné. Myslíme si, že jsme si to 2. místo zasloužily. (Martina Novotná a Tereza Adámková 3.A)

20.5.2019
Hello Games 2019

Zúčastnil jsem se soutěže Hello Games v kategorii 3. tříd přírodověda - vlastivěda. Bylo to jednoduché, vyhrál jsem 2. místo z 20 účastníků. Pořadatelé připravili i jiné soutěže. (Tomáš Trávníček 3.A)

17.5.2019
Třídní schůzky a konzultace

V úterý 21. 5. 2019 se v 17:00 hod. konají třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků za 4. čtvrtletí školního roku 2018/2019.

10.5.2019
Sportovní den

V pátek 3. května prožili šesťáci a sedmáci dopoledne ve sportovním centru FAJNE. Žáci si vyzkoušeli různé sportovní aktivity a opradu FAJNE dopoledne si užili.

3.5.2019
Ředitelské volno

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů ředitelské volno ve dnech 6. a 7. 5. 2019.

2.5.2019
O pohár Dance For People

V neděli dne 19.5. se uskuteční taneční soutěž "O pohár Dance For People" - amatérský meziškolský turnaj, kde bude každá škola soutěžit se svou taneční choreografií právě o pohár "Dance For People". Této meziškolské soutěže se zúčastní 15 základních škol, na kterých se taneční kroužek Dance For People vyučuje, celkově bude soutěžit 16 týmů ve dvou soutěžních blocích. Na doprovodný program z minulého roku se můžete podívat na YOUTUBE.

23.4.2019
Prodej stravenek na květen 2019

STŘEDA 24. 4. 2019 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 475,- kč, 11 - 14 let 513,- kč, 15 a více let 551,- kč, zaměstnanci 570,- kč. 6. a 7. května je ředitelské volno.
16.4.2019
Přespávačka ve škole

Je pátek 12. 4. a třída 4. B se sešla před školou na přespání ve škole. Šli jsme do malé tělocvičny. Chvíli si paní učitelka Blažková, Radostová a paní ředitelka povídaly s rodiči a pak se rodiče rozešli. Dva tatínci ještě zůstali, aby s námi mohli hrát florbal. Holky zůstaly v malé tělocvičně, hrály: vybíjenou, houpaly se na kruzích, šplhaly… Kluci šli do velké tělocvičny. Pak přišla paní Radostová, že už to mají sklidit, že budeme hrát Doktora. Co je to ten Doktor? Spočívá to v tom, že jsou 2 týmy, v obou týmech se vybere doktor a hraje se vybíjená na družstva. Když vybijí hráče, sedne si na zem a doktor ho zachrání. Když vybijí doktora, tak je už nikdo nemůže zachránit, hraje se dále, až jsou všichni vybití. Poté za námi přišel Timothée- Angličan a Elisa - Italka. Mohli jsme s nimi chvíli mluvit, než se nachystá stezka odvahy. Stezka vedla po prvním patře. Na důkaz, že jsme ji prošli, jsme se museli podepsat. Po stezce odvahy jsme si vyčistili zuby a přestěhovali si lóže do velké tělocvičny. Paní učitelka nám pustila pohádku Emoji ve filmu. Pak jsme usnuli. Ráno se kluci a holky nasnídali, kluci šli hrát florbal a holky si udělaly čajový dýchánek. Ještě jsme si zahráli vybišu a Doktora a šli jsme domů. (Stanislav Sieravský 4. B)

8.4.2019
Příběhy našich sousedů

V úterý 2.dubna byl zakončen projekt Příběhy našich sousedů. Dva týmy z naší školy se účastnily finále v Domě pro seniory Slunečnice. Prezentovaly celoroční práci na příběhu svého pamětníka. Za dobrou práci si vysloužily druhé a třetí místo. Druhé místo patřilo týmu ve složení: Lucie Břenková, Marek Moravec, Veronika Oudová a Vendula Tichavská, třetí místo vybojoval tým ve složení Aneta Lachová, Patricie Plevová a Michaela Vysoudilová. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

3.4.2019
Zápis 2019

Seznam žáků 1. tříd, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 viz "seznam".

2.4.2019
PARALYMPIJSKÝ ŠKOLNÍ DEN

Naše škola je zapojená do vzdělávacího programu, který je součástí nadcházejícího mistrovství světa v para hokeji. Žáci tak ve čtvrtek 28. března 2019 měli jedinečnou možnost seznámit se a vyzkoušet si na vlastní kůži sport osob se zdravotním postižením. V rámci celodopoledního programu si „šesťáci“ zahráli basket na vozíku, vyzkoušeli si para hokej na speciálních indorových saních, pohybovali se se slepeckou holí, dokonce poznali goalbal. Celý program byl završen besedou s naším paralympionikem, panem Tomášem Kvochem. O tom, jak jsme si celé dopoledne užili, se můžete přesvědčit v galerii.

1.4.2019
Příběhy našich sousedů

Ve čtvrtek 28. 3. jsme se v rámci projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá Paměť národa společně s Post Bellum, vydali do pražského Archivu bezpečnostních složek, ve kterém jsou uloženy archiválie z doby nacismu a komunismu. Brzy ráno jsme vyjeli vlakem a v devět hodin pro nás byl nachystaný program v samotném archivu. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých informací. Třeba to, co je to vlastně archiválie, jak se archiválie uchovávají, jak se restaurují a spoustu dalšího. Také jsme měli možnost nahlédnout do některých ze spisů společně s dalšími materiály. Poté jsme se přesunuli do Klementina, sídla Národní knihovny. Nahlédli jsme do úžasných prostorů této staré barokní stavby. Mohli jsme vidět krásné fresky, olejomalby, stará kamna a samozřejmě spoustu knih. Pak jsme se vrhli na exkurzi samotného města. Šli jsme po Karlově mostě, ke zdi Johna Lennona, na Hradčany, na Staroměstské náměstí a jako poslední na Václavské náměstí. Paní učitelky Eva Hájková a Radka Oravová nám toho spoustu povyprávěly, a to jak z historie, tak i ze současnosti. (Veronika Oudová)

26.3.2019
Prodej stravenek na duben 2019

STŘEDA 27. 3. 2019 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 475,- kč, 11 - 14 let 513,- kč, 15 a více let 551,- kč, zaměstnanci 570,- kč. 18. - 22. 4. je velikonoční volno.
26.3.2019
Třídní schůzky - konzultace

V úterý, 26. 3. se v 17:00 hod. konají třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků ke 3. čtvtletí školního roku.

20.3.2019
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy proběhne v pondělí 1. dubna 2019 od 12:30 do 17:00 hodin a v úterý 2. dubna 2019 od 12:30 do 17:00 hodin. Do první třídy zapisujeme děti narozené v době od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a děti s odkladem školní docházky z loňského roku. Přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, rozhodnutí o odkladu (pokud bylo uděleno), doklad o trvalém bydlišti, pokud není uvedeno na OP - nájemní smlouvu.

20.3.2019
Výdej obědů v pátek

V pátek 22. března se obědy vydávají do 13:00 hod.

20.3.2019
Vybíjená

V minulém týdnu jsme se zúčastnili turnaje vybíjené pro žáky 5.tříd. V úterý se naše výprava postupně sehrávala, ale nakonec dokázala po výborných výkonech vyhrát skupinu a postoupit. V pátek se již sešlo 6 nejlepších škol z Poruby. Turnaj byl velmi vyrovnaný. Před posledními zápasy mělo šanci na postup 5 škol! Naši žáci se šance nezalekli a výhrou nad, do té doby suverénní, Porubskou si zajistili první místo a postup do krajského kola! Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Za školu nastoupili: z 5.A Jakub Uherek, Matěj Florek, Radim Zahradník, z 5.B Marian Tancoš, Erik Domkář a z 5.C Sára Jarošová, Jan Kapitánik, Jan Láryš, Vojtěch Foltýn, Radek Šipula, Matěj Planka, Ondra Špírek a Tobiáš Kubáň.

4.3.2019
Přehlídka dětských recitátorů 2019

Dne 1. března 2019 se uskutečnila Obvodní a městská přehlídka dětských recitátorů, která každoročně probíhá v Domě dětí a mládeže na ulici Marie Majerové v Ostravě-Porubě. Letos se mimořádně dařilo našim žákům z I. stupně. V kategorii nejmladších recitátorů získali Matyáš Čopík 1. místo a Diana Stepanenko 2. místo. Oba maličcí recitátoři z I. B, kteří byli na této soutěži poprvé, svými výkony zaujali odbornou porotu natolik, že byli vybráni k postupu do Okresní přehlídky dětských recitátorů. Svým krásným výkonem si první místo s postupem vybojovala také Tereza Adámková z III. A a za krásný přednes odborná porota ocenila 3. místem Sofii Lazarovou z 5. C. Všem recitátorům, kteří se této náročné soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.

28.2.2019
Příběhy našich sousedů

Také letos se naše škola účastní projektu Příběhy našich sousedů. Dva týmy žáků osmých a devátých tříd zpracovávají životní osudy pamětníků, kteří v minulosti prožili něco zajímavého a chtějí se o své vzpomínky podělit. Týmy již mají za sebou nahrávání rozhovorů, vytváření prezentací, životopisů pamětníka, badatelskou práci. První odměnou za jejich snahu byla návštěva Rádia Čas, kde jim Jan Gavelčík pomohl vytvořit rozhlasovou nahrávku jejich rozhovoru s pamětníkem. Nyní se budou týmy připravovat na prezentaci své půlroční práce v Domově pro seniory Slunečnice 2. dubna. Držme jim palce, ať obstojí mezi konkurencí ostatních škol.

26.2.2019
60 let

Letos si naše škola připomene 60 let od svého založení. Oslavy začaly již v lednu, kdy SRPŠ zorganizovalo velmi příjemný školní večírek v Domě farnosti. V současné době se připravujeme na oficiální oslavy v květnu v Aule VŠB. Můžete se těšit na zajímavou show v podání vašich dětí a kantorů, ale hlavně – na náš první školní hudební film – Strašidlo cantervillské na motivy povídky Oscara Wilda. Na filmu pracujeme od minulého školního roku. Text a slova písní napsala Radka Oravová, hudbu složil Milan Myška. Za kamerou stál Vojta Otáhal z 8.B. Zpívající herci byli vybráni z 6.-9.tříd., doprovází je sbor Collegium Musicum. Tento měsíc jsme natáčeli první scény v krásném prostředí zámku Bartošovice. Ještě předtím jsme se vypravili do půjčovny kostýmů Slezského divadla v Opavě. Cesta za kostýmy je zachycena na přiložených fotografiích. Jak to bude dětem slušet, se můžete přesvědčit sami. Ale to není vše. Na YouTube kanálu Collegium Musicum ZŠ Dětská můžete sledovat první video z natáčení. Sdílejte a těšte se na další!

25.2.2019
Lyžařský kurz 1. stupeň

Naši žáci z 1. stupně v pořádku dorazili na místo konání lyžařského kurzu. P. uč. Radostová již vyfotila několik fotografií, které bude průběžně každý den doplňovat.

25.2.2019
Florbal

Ve středu 20.2. jsme se zúčastnili okresního kola ve florbale II.věkové kategorie. A účast to byla velmi úspěšná. Po skvělém herním i taktickém výkonu jsme skončili na skvělém 2. místě z celé Ostravy! Žáci zaslouží pochvalu, také za férové a bezproblémové chování. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy žákům: Kateřina Pěnčíková, Vašek Závišek, Kuba Uherek, Matěj Planka, Honza Láryš, Ondra Špírek, David Kubečka a Vojta Foltýn.

21.2.2019
Prodej stravenek na březen 2019

STŘEDA 27. 2. 2019 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 525,- kč, 11 - 14 let 567,- kč, 15 a více let 609,- kč, zaměstnanci 630,- kč. Nezapomeňte odhlásit lyžařský výcvik.
21.2.2019
lyžařský kurz 25.února - 1.března 8,9. třída

21.2.2019
lyžařský kurz 25.února - 1. března 1. stupeň

14.2.2019
Recitační soutěž 2. stupeň

Ve středu 13. února 2019 se uskutečnilo Školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 26 nejlepších recitátorů vyššího stupně naší školy. V kategorii žáků 6. a 7. tříd svým procítěným přednesem porotu nejvíce zaujala Veronika Prucková ze 7. B. Druhé místo získala Apolena Fuková z 6. B a třetí místo Drahuška Kvasničáková z 6. A. Čestné uznání za pěkný přednes porota udělila Lukáši Adámkovi z 6. A, Elišce Pekařové z 6. B a Natálii Morchové ze 7. B. V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězila Kateřina Fuková z 8. B. Druhé místo získal Ondřej Krčmarský z 8. A, o třetí místo se podělily Lucie Smudová z 9. A a Patricie Plevová z 8. B. Čestné uznání bylo uděleno Jiřímu Maráčkovi z 8. B. Všem recitátorům děkujeme za účast v této náročné soutěži a vítězům přejeme úspěch v Obvodní přehlídce dětských recitátorů.

14.2.2019
Recitační soutěž 1. stupeň

Ve středu 13.2.2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků prvních až pátých tříd. O soutěž byl velký zájem. Máme plno šikovných recitátorů. Porota vybrala nejlepší tři v každé kategorii. 0.kategorie - žáci 1. tříd: 1. místo Matyáš Čopík 1.B, 2. místo Diana Stepanenko 1.B, 3. místo Dominik Tichavský 1.B. I. kategorie - žáci 2.- 3. tříd: 1. místo Martin Šebesta 3.A, 2. místo Tereza Adámková 3.A, 3. místo Štěpán Podlužanský 3.C. II.kategorie - žáci 4. - 5. tříd: 1. místo Sofie Lazarová 5.C, 2. místo Martina Prucková 5.B, 3. místo Nikol Doležalová 5.B. První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola dětských recitátorů, které se uskuteční 1.3.2019. Gratulujeme!

31.1.2019
Robot a prvňáčci

Prvňáčci dostávali dnes své první vysvědčení z rukou robota. Jak to probíhalo, se můžete podívat na videu na malou ukázku.

25.1.2019
Zeměpisná olympiáda

V tomto týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci si museli poradit s nelehkými úlohami, které ověřovaly jejich schopnost pracovat s atlasem i jejich teoretické znalosti. Nejlépe si se zadáním poradili Šimon Trávníček z 6. ročníku, Matěj Káňa ze 7. ročníku a Veronika Oudová z 9. ročníku. Tito žáci nás taky ve svých kategoriích budou reprezentovat v okresním kole, které se koná 20. února. Gratulujeme výhercům a všem ostatním děkujeme za účast a odvahu. (Martina Ježková)

23.1.2019
Prodej stravenek na únor 2019

STŘEDA 30. 1. 2019 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 350,- kč, 11 - 14 let 378,- kč, 15 a více let 406,- kč, zaměstnanci 420,- kč. Pátek 1. února je pololetní volno a 4. - 8. února jsou jarní prázdniny.
17.1.2019
Nábor do dívčího házenkářského klubu TJ Sokol Poruba

Nábor dívek 1. - 3. tříd ZŠ probíhá každý čtvrtek od 14:45 v tělocvičně ZŠ Dětská. Bližší info na tel. čísle 777 942 nebo mailem lindmi@seznam.cz. Členský příspěvek: 150 Kč/měsíc. Michal Lindovský - trenér při ZŠ Dětská (mini "C")

15.1.2019
Lyžařský kurz Filipovice

15.1.2019
Programování

Páteční odpoledne jsme strávili u našich kolegů v polských Žorech. Pozvali nás na ukázkovou hodinu programování. Vyzkoušeli jsme si, jak se pracuje s OZOBOTEM, pomocí barevných kelímků jsme sestavili obrazce ve čtvercové síti, na počítačích a tabletech jsme programovali postup robota přes překážky. Nové nápady jistě využijeme i u nás ve škole. Vážíme si dobré spolupráce s našimi kolegy ze Szkoly podstawowe No.3 Žory.

9.1.2019
lyžařský kurz 14. - 18. ledna

8.1.2019
Lyžařský kurz

V úterý 8. 1. 2019 se v 16:30 hod. koná v jídelně školy informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří se účastní lyžařského kuru 14. 1. - 18. 1. 2019.

8.1.2019
Prospěch a chování

V úterý 8. 1. 2019 se od 17:00 hod. konají třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků za první pololetí školního roku 2018/2019.

19.12.2018
Fond SIDUS

Vaše příspěvky pomáhají.

18.12.2018
Obědy v pátek

V pátek, 21. 12. 2018, se obědy vydávají do 13:00 hodin.

18.12.2018
Florbal dívky 5. ročník

13.12. se ve florbale utkaly dívky 5. ročníku. Bojovaly jak dračice, dvě výhry, jedna prohra stačily na krásné druhé místo. Gratulujeme.

18.12.2018
Fotografie škola v přírodě

18.12.2018
Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2018/2019

28.listopadu si 16 nejlepších češtinářů 8. a 9. tříd potrápilo své hlavičky nad zapeklitými úkoly našeho mateřského jazyka. Taktéž napsali skvělé slohové práce na téma Co všechno umí světlo. Nicméně vyhrát mohou jen ti nejlepší. Nejvyššího počtu bodů dosáhli a zároveň postupujícími do okresního kola jsou Aneta Lachová z 9.B a Kateřina Fuková z 8.B. Oběma dívkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí na konci ledna, kdy se utkají s dalšími vítězi základních škol a víceletých gymnázií v okresním kole této soutěže. (Mgr. I. Místecká)

18.12.2018
Starší florbalistky napodobily ty mladší

Prosinec je každoročně měsícem dívčích florbalových klání. Stejně tak tomu bylo i letos. A pravidelný dril v hodinách tělesné výchovy přinesl své ovoce. V porubském finále se starší děvčata umístila na výborné třetí příčce a napodobila tak týden starý úspěch mladších holek. Gratulujeme!

14.12.2018
Vánoční koncert

Vážení rodiče, v úterý 18. prosince se v 15:00 hod. konají Vánoční dílny pro přihlášené děti. Stejně, jako v předchozích letech bude nachystán vánoční punč a můžete se zakoupit i výbornou kávu. Od 16:30 si pro vás Collegium Musicum a žáci 8.B připravili Vánoční koncert a Mikulášské představení. Všichni jste srdečně zváni.

14.12.2018
KLOBOUKY A BOTY VPŘED

Dne 7.12.2018 se zúčastnila Elizabeth Marie Lesczynski z výtvarného kroužku paní učitelky Jany Kučerové vyhodnocení výtvarné soutěže KLOBOUKY A BOTY VPŘED. V silné konkurenci škol v Ostravě a okolí získala Elizabeth vítězné ocenění . Žáci naší školy se každoročně účastní výtvarné soutěže pořádané DDM na Ostrčilově ulici a pravidelně každý rok získávají vítězná ocenění. Vítězné práce i další díla jsou ke shlédnutí v DDM na Ostrčilově ulici do 7. ledna 2019.

13.12.2018
Cestujeme s prarodiči

VÝTVARNÝ KROUŽEK paní učitelky Jany Kučerové se zúčastnil výtvarné soutěže pořádané KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM POLICIE Moravskoslezského kraje .Téma soutěže bylo "Cestování s prarodiči." Děti VV kroužku malovaly s nadšením na toto téma. Dne 13. 12. 2018 v 9 hodin proběhlo slavnostní vyhodnocení výtvarné i literární soutěže za přítomnosti por.Mgr. Lukáše Kendziora , plk.Mgr.Bc.Jiřího Zlého a dalších policejních představitelů. Žačka Michaela Novotná z 1. A z VV kroužku paní učitelky Jany Kučerové získala 1. místo ve II.kategorii. Prosadila se tak ve velké konkurenci dětí ze Severomoravského kraje a její výtvarné dílo postupuje do celorepublikového kola. Vítězové soutěže získali hodnotné ceny a navštívili také kriminalistické oddělení, kde se seznámili s daktyloskopií na vlastní oči .Specialista z daktyloskopického oddělení odebral všem dětem otisky prstů a dlaní a děti si otisky odnesly na památku. Průběh linií je pro jedince charakteristický a do jisté míry dědičný. Tato jedinečnost je v kriminalistice využívána pro identifikaci osob. Pro děti i pedagogický doprovod bylo toto dopoledne poučné, přínosné a velmi milé. Vyhodnocení vítězů i doprovodný program natáčela televize POLAR. Michalce blahopřejeme k vítězství a přejeme další úspěchy ve výtvarném tvoření.

13.12.2018
Mladší žačky bronzové!

Holky z naší školy vybojovaly v porubském florbalovém finále krásné třetí místo. Byť ani jednou neprohrály, ve třech utkáních třikrát remizovaly, vybojovaly "pouze" bronzové medajle. Jeden jediný gól nakonec scházel k postupu do městského kola....Ale hlavu vzhůru, vždyť být třetí v Porubě je prima.

12.12.2018
Prodej stravenek na leden 2019

STŘEDA 19. 12. 2018 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 525,- kč, 11 - 14 let 567,- kč, 15 a více let 609,- kč, zaměstnanci 630,- kč.
4.12.2018
Pozdrav ze školy v přírodě

Zdravíme z Karlova pod Pradědem. Máme za sebou první den. Prošli jsme si okolí chaty, zašli jsme si zaplavat a zasportovat na chatu Kamzík. Vymysleli jsme erby týmů a pokřik. Adresa našeho ubytování:Penzion Eden, Karlov pod Pradědem 252, Malá Morávka, 793 36.

4.12.2018
MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA

V uplynulém víkendu, 1. – 2. 12. 2018 proběhlo Zimní mistrovství ČR žactva. Nejúspěšnějšími plavci KPS Ostrava se stali Tobias Kern a Jakub Jan Krischke, kteří dokázali shodně vybojovat 6 zlatých medailí. K tomu oba přidali historicky nejlepší výkony (rekordy ČR): Jakub Jan Krischke v disciplíně 100 znak 12letých a Tobias Kern v disciplíně 100P 13letých. Celkem vybojovali plavci ostravského klubu 20 medailí, z toho 12 zlatých. Historicky se jedná o jedno z nejúspěšnějších mistrovství. Dalšími medailisty v individuálních disciplínách se stali Kateřina Fuková, Monika Havránková a Milan Semera. Další skvělé výkony očekáváme od našich dorostenců a seniorů na MČR, které proběhne v příštím týdnu v Plzni. (Jan Pala)

28.11.2018
Krajský přebor mladšího žactva 2018

Mladší žáci plaveckých tříd se zúčastnili Podzimního krajského přeboru nladšího žactva 2018, kde ve štafetách 4 x 50 m polohový závod a 4 x 50 m volný způsob získali stříbrná umístění. Žákyním a žákům blahopřejeme k osobnímu úspěchu.

27.11.2018
Škola v přírodě

V pondělí 3. 12. 2018 odjíždějí žáci 4.-5.ročníků na školu v přírodě do Karlova pod Pradědem. Odjezd je v 8:30 od školy. Sraz bude 8:20 před školou. U autobusu předají rodiče učitelům: písemné prohlášení rodičů (viz příloha), kartičku pojišťovny a léky,které dítě užívá. Návrat ke škole bude 14. 12. 2018 v 11:30 hodin.

22.11.2018
Sportuj ve škole

Naše škola se zapojila do projektu Sportuj ve škole, který navázal na Hodinu pohybu navíc. Žáci z družiny chodí každé úterý do tělocvičny s panem trenérem Rekšákem. Přikládáme pár fotek z úterního sportování.

22.11.2018
Sportovní dopoledne

14.11. navštívily šesté a sedmé třídy SC Fajne, kde pro ně organizátoři centra připravili zábavné sportovní dopoledne. "V SC Fajne se mi strašně líbilo, chtěla bych tam znovu. Bavilo mě tančit ve dvojici, proplétat se velkýma a malým kruhem." (K. Sobková). "Atmosféra v SC Fajne byla suprovní, jedním slovem to bylo fajne. Určitě se vrátím i s rodinou." (S. Chmiel). "Moc se mi tam líbilo, program byl zábavný, trenéři ohleduplní, vyzkoušela jsem i nový sport. Líbilo se mi, že jsme si navzájem pomáhali."(K. Rybková). "Akce se mi líbila, trenéři byli fajn, klidně bych šel znovu."( D. Prokeš). "Nejvíce mě bavil Patrik, tančí nejlíp ze všech. Líbila se mi rozcvička, ráda bych se vrátila znovu se školou i s rodiči." (V. Winklerová).

21.11.2018
Prodej stravenek na prosinec 2018

STŘEDA 28. 11. 2018 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 345,- kč, 11 - 14 let 375,- kč, 15 a více let 405,- kč, zaměstnanci 450,- kč. Od 22. 12. 2018 jsou Vánoční prázdniny, vařit se začíná 3. ledna. Od ledna se zvyšuje cena stravného o 2,- Kč v každé kategorii.
21.11.2018
Pasování na čtenáře

Když začnou děti poznávat písmenka, slabiky, slova, otevírá se jim kouzelný svět poznání čtení, svět fantazie. Je to jen jednou v životě človíčků. Čas prvního čtení. Při této slavnostní události nechyběla na naší škole spisovatelka dětských knih Lenka Rožnovská s bohatou ukázkou svých knih. Žáci 1. A a 1. B byli dne 13.11.2018 slavnostně pasováni na čtenáře a absolvovali krásný program s Lenkou Rožnovskou. V příběhu literární hrdinky - školačky Kristýnky si děti zahrály bonbónový déšť, máslo na hlavě, kočkování, hlavu jako meloun, ...buchtobraní. K slavnostní a jedinečné události obrovskou měrou přispěli rodiče dětí 1. A a 1.B za což jim patří veliké poděkování! Připravili pro děti bohaté pohoštění, koláčky, mufinky, malované perníčky, ovoce, dětské šampaňské. Děti získaly "Vysvědčení" od Lenky Rožnovské a byly pasovány na čtenáře. Domů si děti tento den odnesly krásné, nové Slabikáře. Přejeme jim hodně radosti i trpělivosti při poznávání nových písmen ve Slabikáři.

20.11.2018
Hbité prsty

V úterý 6. listopadu 2018 se konala soutěž v psaní na klávesnici PC pro žáky základních škol. Žáci psali v programu ATF 3 minutový opis textu, měli dva pokusy a hodnotil se lepší výkon. Naši školu reprezentoval Adam Tvrdý z 8. A. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

16.11.2018
Dušičkové odpoledne

Prvního listopadu se na naší škole konala akce na oslavu Dušiček, Dne zesnulých, pro druhý stupeň. Tuto akci si pro školu připravili žáci 9.A, kteří s tímto nápadem přišli už minulý rok. Loni jsme si mrtvé připomínali diskotékou, posléze pro ty nejodvážnější stezkou odvahy a celý den jsme se učili v pyžamech. Letos jsme sice pyžama nenosili, ani se nebáli na stezce odvahy, ale za to se v odpoledních hodinách na zahradě uskutečnily malé soutěže za sladké odměny. Na diskotéce se také vyhlásili výherci soutěží, kteří nakreslili nejhezčí obárzky s dušičkovou tématikou a na diskotéku přišli v nejoriginálnějších kostýmech. Akci jsme si moc užili a doufáme, že i příští rok, kdy už na škole bohužel nebudeme, budou žáci z mladšího ročníku v tradici pokračovat. (Aneta Lachová, 9.A)

15.11.2018
Porubské louskání

V pondělí 12.11.2018 se náš tým ve složení Veronika Oudová, Sára Fialová, Vojtěch Vodička a David Slavík zúčastnil soutěže Porubské louskání 2018. Čekala nás spousta logických úloh, křížovek a hádanek. Moc jsme si toto dopoledne užili a načerpali nové zkušenosti. (Veronika Oudová 9.A)

15.11.2018
Florbal ČEPS CUP 2018 a Florbal II.stupeň

První část podzimních soutěží máme za sebou. Již tradičně to jsou florbaly. A letos opět velmi úspěšně! Kluci 1.stupně dokázali v žákovské lize ČEPS cup postoupit v konkurenci 9 týmů z celé Ostravy do dalšího-krajského kola. Totéž, se podařilo ve stejné věkové kategorii o den později dívkám! Moc gratulujeme! 12.12. a 13.12. držte palce! Dále hráli svá obvodní kola kategorie starších chlapců. Ve IV. kategorii (8.,9.ročníky) kluci odehráli zcela suverénně zápasy ve skupině a se skóre 31:3 postoupili do obvodního finále. Zde jsme absolvovali jeden z nejvyrovnanějších porubských finálových turnajů za poslední roky, kde ještě v posledních zápasech byly ve hře o postup 4 týmy! Nakonec vše rozhodl poslední zápas a to, že jsme zůstali neporaženi! Chlapci III.kategorie(6.,7.ročníky) nebyli tak suverénní, jako jejich starší spolužáci, ale jejich postup z druhého místa v obvodním finále zaslouží stejné uznání. Obě tyto kategorie sehrají svá okresní finále v lednu. Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

13.11.2018
Hravý chodník ZŠ Dětská

Vážení rodiče, naše děti se pod vedením pana učitele Kvity zapojily do projektu Zelená Porubě. V rámci tohoto projektu navrhly úpravu chodníku před školou a jejich návrh postoupil společně s dalšími až do poslední fáze - hlasování o možnost získat na realizaci finanční prostředky. Jsme moc rádi, že dětem není lhostejné, jak vypadá okolí školy. proto jsme vás chtěli požádat, abyste jejich snažení podpořili tím, že dáte svůj hlas jejich projektu. Čím větší počet hlasů náš projekt získá, tím větší je šance na úspěch. Hlasovat můžete prostřednictvím odkazu, který je uveden výše, případně i jinými způsoby, které jsou uvedeny na stránkách www.zelenaporube.cz od 12. 11. do 22. 11. 2018. Oslovte také další členy rodiny, přátele a známé a požádejte je o hlasování pro návrh našich dětí. Děkujeme za podporu a doufáme, že příští rok už bude chodník podle představ našich dětí. Ještě jednou děkujeme.

13.11.2018
Keramický kroužek

Již několik let funguje na naší škole keramický kroužek. Zájem o práci s hlínou je mezi žáky stále. Máme šikovné malé i pokročilé keramiky. Vyrábějí různé předměty dle své fantazie a také jsou inspirováni vyučujícími. Málokdy se stane, že vzniknou shodné výrobky. Náplní hodin je práce se šablonou, vykrajování z plátu, válečková technika, zdobení engobami nebo glazování. Práce dětí můžete posoudit podle přiložených fotografií. (R. Mižičová a K. Huvarová)

9.11.2018
Brich dir die Zunge nicht

Dne 6.11. 2018 se dva týmy, reprezentující naši školu, zúčastnily výslovnostní soutěže v německém jazyce Brich dir die Zunge nicht. Akce proběhla na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Tým 9.ročníku ve složení Veronika Oudová, Aneta Lachová, Vendula Tichá a Václav Přeček se umístil na nejvyšší příčce a celou soutěž vyhrál!!! Členové družstva dokázali nejlépe přečíst neznámý text v němčině, a také si nezamotat jazyk při opakování německých jazykolamů v časovém limitu 30s. Tým 8.ročníku se sice těžké konkurenci neumístil na předních místech, přesto však odvedl dobrou práci a rozhodně naši školu v tvrdé konkurenci nezahanbil .Družstvo bojovalo ve složení Anna Bandyová, Vanessa Przeczková, Tereza Svobodová a Vít Lidmila. Soutěžící si kromě zážitků odnesli také diplomy, pohár a věcné ceny a především lahodný dort, na kterém si všichni pochutnali. Všem žákům, kteří se na soutěž poctivě připravovali a trénovali, upřímně gratulujeme a děkujeme. (Za předmětovou komisi cizích jazyků Mgr. Eva Hájková)

1.11.2018
Třídní schůzky a konzultace

V úterý 6. 11. 2018 proběhnou od 17:00 třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2018/2019.

1.11.2018
Schůzka rodičů žáků 9. ročníku

V úterý 6. 11. 2018 proběhne v 16:00 schůzka rodičů žáků 9. ročníku s výchovným poradcem Mgr. T. Rychnovským v jídelně školy.

1.11.2018
Volné pracovní místo

Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa učitel(ka) 1. stupně ZŠ + AJ na 1. stupni.

25.10.2018
fond SIDUS

Pomáhat dětem, které nemají to štěstí být zdravé, by mělo být samozřejmostí. Proto jsme se zapojili do sbírky na pomoc nemocným dětem Fondu SIDUS. Také vy můžete zakoupením magnetické záložky za 40,- Kč přispět k tomu, aby tyto děti měly opět radost ze života a na tváři úsměv. Magnetické záložky, které vidíte na obrázku, jsou k dispozici v ředitelně školy.

24.10.2018
Vodící pes Ami

V pondělí zavítal do školy pan Holba se svým vodícím psem Ami. Vysvětlil dětem co znamená červenobílá hůl, jak spolupracuje se svým vodícím psem Ami, jak mohou pomoci člověku s takovou hůlkou u přechodu pro chodce. Co se ještě žáci dověděli? Když pan Holba nemá naslouchátka, slyší tón našeho hlasu, ale nerozezná, co říkáme. Pan Láďa u sebe nosí vysílačku. Když se ztratí, zavolá centrálu, která jej najde pomocí GPS signálu, a zorientuje ho. Díky Ami může pan Holba chodit po městě, jezdit autobusem nebo vlakem. Pan Láďa přinesl do školy na ukázku výrobky z dílny Charita sv. Alexandra. Zakoupením výrobku pomůžete lidem, kteří zde pracují. Pokud si chcete něco objednat, napište na: jana.radostova@zsdetska,cz

23.10.2018
Vědecké pokusy

Máte doma zvídavé děti? Přihlaste je to Vědeckých pokusů! Vytvoříme si vlastní podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma, mléčnou duhu, magnetický sliz nebo sníh, vyvoláme faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic, uhasíme požár, ocitneme se v sevření tekutého písku, v pravěku i pod vodou. Děti si vedou vlastní vědecký deník a pracují s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením. Deníky a veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku. Vždy ve středu 13:30 – 14:15 (ZAČÁTEČNÍCI) a 14:30 – 15:15 (POKROČILÍ). Cena: 990,- Kč za pololetí.

23.10.2018
Výsledky sběrového týdne

V prvním sběrovém týdnu odevzdali žáci naší školy 977 kg starého papíru. Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a pro tři nejlepší máme sladkou odměnu. Jsou to Daniel Pravda, 8.B – 170 kg, Adéla Keclíková, 7.B – 150 kg a Tomáš Vašíček, 5.C – 80 kg. Také děkujeme Nathanovi, Vendě, Lamě, Honzovi a Matějovi z 9.B za pomoc při organizaci.

17.10.2018
Prodej stravenek na listopad 2018

STŘEDA 24. 10. 2018 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 506,- kč, 11 - 14 let 550,- kč, 15 a více let 594,- kč, zaměstnanci 660,- kč.
3.10.2018
Obědy

V pátek 5.10.2018 bude z důvodu voleb výdej obědů jen do 13:00 hodin.

3.10.2018
Sběrový týden

Ve dnech 10.10. - 12.10. 2018 (středa - pátek) proběhne první sběrová akce tohoto školního roku. Sbírat sběr se bude vždy ve vestibulu školy od 7:15 do 8:00 hod. Balíčky starého papíru pečlivě svažte. Těšíme se na hojnou účast.

26.9.2018
Prodej stravenek na říjen 2018

STŘEDA 26. 9. 2018 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 483,- kč, 11 - 14 let 525,- kč, 15 a více let 567,- kč, zaměstnanci 630,- kč. 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
11.9.2018
Kontinentální pohár

V sobotu a v neděli se naše škola zúčastnila letošní největší světové sportovní atletické události - Kontinentálního poháru. Mítink, který je pořádán asociací IIHF nepravidelně od roku 1977. Letos s účastí několika olympijských vítězů, mistrů světa i světových rekordmanů v každé disciplíně v hlavním programu. A v sobotu navíc s účastí štafety naší školy! V předprogramu proběhly štafetové závody na 8x300m, do kterých jsme se novinovali z jarní kvalifikace, které se zúčastnily všechny ostravské školy. A na stadionu se naše štafeta umístila na úžasném 3. místě!!! Děkujeme za skvělou reprezentaci školy běžcům: Gabce Honzkové, Verče Holaníkové, Vendě Tiché, Anetě Lachové, Ondrovi Krčmarskému, Borisi Andrlíkovi, Tomovi Jankovičovi a Eriku Kaiseršatovi. Z jarní kvalifikace navíc Andy Luzarové, Radimu Dostálovi a Pavlovi Chovancovi.

10.9.2018
Informativní třídní schůzky

V úterý 11. 9. 2018 se v 17:00 hod. konají informativní třídní schůzky.

7.9.2018
Kurzy ke zkouškám - AJ 2018/2019 2. a 3. třída

Přípravné kurzy YLE Starters, Movers, Flyers, KET fs, PET fs je přípravou pro získání mezinárodního certifikátu Cambridge YLE (Young learnes English) Starters z anglického jazyka. Zkouška probíhá hravou formou a děti motivuje k dalšímu studiu angličtiny. Certifikát o jejím složení potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium. V případě, že vám nevyhovuje žádný z nabízených kurzů, vyplňte prosím nezávaznou přihlášku zde. Zaregistrujte se co nejdříve.

23.8.2018
Prodej stravenek na září 2018

STŘEDA 29. 8. 2018 7:00 - 11:00 hod
13:00 - 15:00 hod

7 - 10 let 460,- kč, 11 - 14 let 500,- kč, 15 a více let 540,- kč, zaměstnanci 600,- kč.

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace